Fachowe doradztwo z zakresu
prawa, upraw i hodowli

Pobierz bezpłatnie ebook »

Agrotechnika Czytaj więcej »

Przeciętnemu zjadaczowi jabłek owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella) kojarzy się z robaczywymi owocami. Natomiast dla...

Bobowate drobnonasienne należą do cennych roślin pastewnych dostarczających wysokobiałkowej paszy objętościowej dla przeżuwaczy. Zbierane we...

Nawozy mają najwyższą plonotwórczą efektywność spośród wszystkich czynników wpływających na intensyfikację produkcji rolnej. W Polsce wynosi ona...

Nieruchomości rolneCzytaj więcej »

Sposób zasiedzenia nieruchomości jest regulowany przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc). Każdy zainteresowany może zgłosić wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności (art. 609 § 1 kpc). Stwierdzenie zasiedzenia odbywa się w tzw. trybie nieprocesowym (sygnatura Ns).

Zdarza się, że w księgach wieczystych pojawiają się błędy. Przykładowo syn przejął gospodarstwo ojca, po czym okazało się, że w księdze wieczystej imię ojca było błędne. W tym artykule wyjaśniamy, jak usuwać błędy w księdze wieczystej.

Rolnicy, którzy chcą otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinni złożyć w tym celu wniosek w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. Do wniosku należy dołączyć faktury zakupu oleju napędowego lub ich potwierdzone kopie.

Zainteresowanie zakupem sprzętu rolnego za zagranicą z roku na rok wzrasta. Gdy zakup dotyczy ciągników rolniczych, transakcja może odbywać się poza granicami kraju, jak również przeprowadzić ją można z pomocą pośredników w polskich komisach. Jednak rolnik często nie jest informowany o obowiązkach podatkowych związanych z zakupem, szczególnie o kwocie VAT, jaką będzie musiał zapłacić w Polsce.

Hodowla zwierzątCzytaj więcej »

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z wieloma zagrożeniami. Mogą one pochodzić z różnych źródeł – w tym od zwierząt gospodarskich. Znajomość dobrych i bezpiecznych praktyk pozwala zminimalizować ewentualne zagrożenia związane z ich obsługą. Dlatego w tym artykule przedstawiamy sposoby postępowania ze zwierzętami gospodarskimi, które zapewnią bezpieczeństwo Tobie i Twoim pracownikom.

Zwierzyna żyjąca na wolności może wyrządzić rolnikom wiele szkód. Powszechnie spotyka się sytuacje, kiedy pod osłoną nocy zwierzyna leśna czyni swoim łupem zwierzęta hodowlane znajdujące się w przydomowych zagrodach bądź też niszczy płody rolne. Czy rolnik, który został poszkodowany przez działania dzikich zwierząt może dochodzić odszkodowania? Jeśli tak, to od kogo?

DokumentacjaCzytaj więcej »

Ustanowienie służebności przesyłu następuje na podstawie wniosku o ustanowienie służebności. Pamiętaj, że wniosek o ustanowienie służebności przesyłu składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.


 

Jak wszcząć procedurę o ustanowienie służebności przesyłu? Zacznij od wniosku do przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu. Przed napisaniem pisma powinieneś ustalić, do jakiego przedsiębiorcy (np. zakładu energetycznego) należą urządzenia przesyłowe oraz określić, jaki charakter służebności proponujesz i jakiej wysokości wynagrodzenie będziesz żądał.


 

Sąd zwolni od kosztów sądowych tylko wtedy, gdy wykażesz, że nie ma wystarczających środków na ich pokrycie, po prostu nie stać go na ich zapłacenie. Musisz udowodnić, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku w wydatkach koniecznych do utrzymania siebie i rodziny. We wniosku należy opisać swoją sytuację finansową i prawną, przedstawić stan posiadanego majątku, przytoczyć wszelkie fakty, które udowadniają, że rzeczywiście poniesienie kosztów jest niemożliwe.

Nowe przepisy dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi dopuszczają przeniesienie gospodarstwa rolnego w drodze umowy dożywocia na osobę bliską, nieposiadającą kwalifikacji rolniczych, ponieważ osoby bliskie zostały wyłączone spod rygoru ustawy.

Współpraca z kontrahentamiCzytaj więcej »

Rolnicy, którzy sprzedają płody ze swoich gospodarstw często zawierają umowy kontraktacji. Można się spodziewać, że takich umów będziemy zawierać coraz więcej. Jak zawrzeć korzystną dla siebie umowę? Na jakie zapisy zwracać szczególną uwagę, aby nie stracić? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Ważne wydarzenia

Opinie użytkowników

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel