Fachowe doradztwo z zakresu
prawa, upraw i hodowli

Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2020

01 stycznia2020

 • Nowy Rok
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

31 stycznia2020

 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za I kwartał 2020 r.
 • Ostatni dzień na opłacenie stawki KRUS za I kwartał 2020

luty 2020

01 lutego2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF

03 lutego2020

 • Start przyjmowania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

27 lutego2020

 • ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dotacje na tzw. duże przetwórstwo

marzec 2020

01 marca2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar d
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF
 • Od 1 marca 2020 r. zwaloryzowana kwota emerytury podstawowej wynosi 972,40 zł

02 marca2020

 • Złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2019 rok, czyli PIT-28
 • Przekazać do ZUS informację o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2019 roku
 • Przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2020 rok – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą

05 marca2020

 • Złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty

15 marca2020

 • I rata podatku od nieruchomości
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa
 • Start naboru wniosków: Działanie „Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne”
 • Start naboru wniosków: Działanie „Rolnictwo ekologiczne”
 • Start naboru wniosków: Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”
 • Start naboru wniosków: Działanie „Dobrostan zwierząt”

31 marca2020

 • Trzeba sporządzić informację do ZUS o pracownikach zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA) za 2019 r.

kwiecień 2020

30 kwietnia2020

 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2020 r.

maj 2020

01 maja2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”
 • Start naboru wniosków: Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

15 maja2020

 • II rata podatku od nieruchomości
 • Termin zapłaty II raty podatku rolnego do urzędu gminy

20 maja2020

 • Graniczna data na zużycie zapasów chlorotalonilu

czerwiec 2020

01 czerwca2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – wsparcie na zalesienie

lipiec 2020

01 lipca2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”

31 lipca2020

 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2020 r.
 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS za III kwartał

sierpień 2020

03 sierpnia2020

 • Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r. Wnioski od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.

wrzesień 2020

01 września2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”
 • Ostatni nabór wniosków: Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej przetwarzania
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”

15 września2020

 • III rata podatku od nieruchomości
 • Termin zapłaty III raty podatku rolnego do urzędu gminy

październik 2020

01 października2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie
 • Start naboru wniosków: Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

31 października2020

 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2020 r.
 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS za IV kwartał

listopad 2020

01 listopada2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

15 listopada2020

 • IV rata podatku od nieruchomości
 • Termin zapłaty IV raty podatku rolnego do urzędu gminy

luty 2021

01 lutego2021

 • Start naboru wniosków: Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
 • Start naboru wniosków: Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych
 • Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy wykorzystany do produkcji rolnej

  Wnioski można składać w urzedach gmin i miast do 1 marca 2021 r.

03 lutego2021

 • Termin na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin w skład, których wchodzi substancja czynna Tiachlopryd

  Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 3 sierpnia 2020 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do 03 lutego 2021 r.

12 lutego2021

 • Zmiana wysokości opłaty za wydanie paszportu bydła

  Wydanie paszportu dla bydła będzie tańsze niż dotychczas i wyniesie 1 zł, wcześniej rolnik musiał zapłacić 1,33 zł. Do 2 zł wzrośnie opłata za wydanie duplikatu paszportu, wcześniej było to 1,33 zł. Opłata za doręczenie paszportu (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) przez Pocztę Polską wynosi 8,50 zł.

 • Pieniądze na rozwój usług rolniczych - mija termin naboru wniosków

marzec 2021

01 marca2021

 • Start naboru wniosków: Restrukturyzacja małych gospodarstw – bez ASF
 • Start naboru wniosków: Premie dla młodych rolników
 • Start naboru wniosków: Wsparcie dla szkolenia doradców

15 marca2021

 • Start naboru wniosków: Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa
 • Start naboru wniosków: Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
 • start naboru wniosków: Rolnictwo ekologiczne
 • Termin płatności 1 raty podatku rolnego

31 marca2021

 • Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

  Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r.

kwiecień 2021

01 kwietnia2021

 • Start naboru wniosków: Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości

  Nabór/nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2021 roku będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku z tym, że w ramach tych instrumentów wsparcia podejmowane są wieloletnie zobowiązania finansowe, których finansowanie miałoby się odbywać ze środków okresu programowania 2021–2027

maj 2021

01 maja2021

 • Start naboru wniosków: Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
 • Międzynarodowe Święto Pracy
 • Start naboru wniosków: Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

15 maja2021

 • Termin płatności 2 raty podatku rolnego

czerwiec 2021

01 czerwca2021

 • Start naboru wniosków: Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych
 • Start naboru wniosków: Wsparcie korzystania z usług doradczych
 • Start naboru wniosków: Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – wsparcie na zalesienie

wrzesień 2021

01 września2021

 • Start naboru wniosków: Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych
 • Start naboru wniosków: Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

15 września2021

 • Termin płatności 3 raty podatku rolnego

październik 2021

01 października2021

 • Start naboru wniosków: Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

listopad 2021

01 listopada2021

 • Start naboru wniosków: Wsparcie dla szkolenia doradców
 • Start naboru wniosków: Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości

  Nabór/nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2021 roku będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku z tym, że w ramach tych instrumentów wsparcia podejmowane są wieloletnie zobowiązania finansowe, których finansowanie miałoby się odbywać ze środków okresu programowania 2021–2027

 • Start naboru wniosków: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

15 listopada2021

 • Termin płatności 4 raty podatku rolnego

grudzień 2021

01 grudnia2021

 • Start naboru wniosków: Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

31 grudnia2021

 • Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

  Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy