Fachowe doradztwo z zakresu
prawa, upraw i hodowli

Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2018

06 stycznia2018

 • Trzech Króli

10 stycznia2018

 • Koniec naboru: Transfer wiedzy i działalność informacyjna

15 stycznia2018

 • Termin złożenia deklaracji na podatek rolny – termin dla osób prawnych, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 • Ostateczny termin dostarczenia do OT KOWR przez zatwierdzonych dostawców kopii umów zawartych ze szkołami podstawowymi na II semestr (owoce, warzywa, mleko)

22 stycznia2018

 • Złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku
 • Złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
 • Złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (podatnik uzyskujący przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu)
 • Termin rezygnacji z opodatkowania liniowego w DSPR prowadzonych na podstawie ksiąg podatkowych
 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze)
 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg, będąca małym podatnikiem lub rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, która wybrała kwartalny sposób wpłacania zaliczek)

25 stycznia2018

 • Terminy zapłaty VAT za grudzień 2017 r. oraz złożenia deklaracji: VAT-7
 • Termin zapłaty VAT za IV kwartał 2017 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7K

31 stycznia2018

 • Termin płatności za I ratę składki KRUS
 • Termin sporządzenia informacji PIT-11, PIT-4R, PIT-8C

luty 2018

15 lutego2018

 • Termin deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy
 • Termin płatności I raty podatku od środków transportu

20 lutego2018

 • Termin złożenia zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek (podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg)
 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze)

26 lutego2018

 • Termin wpłaty VAT za styczeń 2018 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7
 • Termin wpłaty zaliczki w VAT za IV kwartał 2017 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7
 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za styczeń 2018 r.

28 lutego2018

 • Termin przekazania podatnikom PIT-11, PIT-4R, PIT-8C

marzec 2018

15 marca2018

 • Termin płatności I raty podatku od nieruchomości; jeśli nie przekracza 100 zł – zapłata podatku za cały rok
 • Termin płatności I raty podatku rolnego
 • Termin płatności I raty podatku leśnego
 • Rozpoczęcie naborów

  – Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

  – Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

  – Rolnictwo ekologiczne

  – Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

20 marca2018

 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze)

26 marca2018

 • Termin wpłaty VAT za luty 2018 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7
 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty 2018 r.

kwiecień 2018

01 kwietnia2018

 • Wielkanoc

02 kwietnia2018

 • Poniedziałek Wielkanocny

20 kwietnia2018

 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze)
 • Terminy wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg, będąca małym podatnikiem lub rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, która wybrała kwartalny sposób wpłacania zaliczek)

25 kwietnia2018

 • Termin wpłaty VAT za marzec 2018 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7
 • Termin wpłaty VAT za I kwartał 2018 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7K
 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za marzec 2018 r.

30 kwietnia2018

 • Termin płatności II raty składki KRUS
 • Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36 lub PIT-37. Formularz PIT-36 składają w szczególności podatnicy, którzy:

  1) prowadzili:

  - pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

  -działy specjalne produkcji rolnej,

  2) uzyskali przychody:

  - z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,

  - od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek (np. z działalności wykonywanej osobiście),

  - ze źródeł przychodów położonych za granicą,

  - z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

 • Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36L
 • Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-39, w tym także dochodu zwolnionego z opodatkowania (podatnik, który uzyskał dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych)

maj 2018

01 maja2018

 • Międzynarodowe Święto Pracy

02 maja2018

 • Dzień flagi RP

03 maja2018

 • Święto Konstytucji 3 Maja

15 maja2018

 • Termin płatności II raty podatku od nieruchomości
 • Termin płatności II raty podatku rolnego
 • Termin płatności II raty podatku leśnego
 • Zakończenie naborów

  - Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów,

  - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,

  - Rolnictwo ekologiczne,

  - Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

21 maja2018

 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze)

25 maja2018

 • Termin wpłaty VAT za kwiecień 2018 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7
 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za kwiecień 2018 r.

31 maja2018

 • Boże Ciało
 • Boże Ciało

czerwiec 2018

01 czerwca2018

 • Termin zgłoszenia podatku od prowadzonej działalności rolniczej w celu kontynuacji ubezpieczenia w KRUS

09 czerwca2018

 • Ostateczny termin składania wniosków w ramach naborów:

  – Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
  – Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
  – Rolnictwo ekologiczne
  – Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

20 czerwca2018

 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze)

25 czerwca2018

 • Termin wpłaty VAT za maj 2018 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7
 • Termin wpłaty VAT za II kwartał 2017 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7K
 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za maj 2018 r.

lipiec 2018

20 lipca2018

 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze)
 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg, będąca małym podatnikiem lub rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, która wybrała kwartalny sposób wpłacania zaliczek)

25 lipca2018

 • Termin wpłaty VAT za czerwiec 2018 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7
 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za czerwiec 2018 r.

31 lipca2018

 • Termin wpłaty III raty składki KRUS

sierpień 2018

01 sierpnia2018

 • Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

15 sierpnia2018

 • WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

20 sierpnia2018

 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze)

27 sierpnia2018

 • Termin wpłaty VAT za lipiec 2018 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7
 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za lipiec 2018 r.

31 sierpnia2018

 • Zakończenie przyjmowania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

wrzesień 2018

17 września2018

 • Termin wpłaty II raty podatku od środków transportu
 • Termin wpłaty III raty podatku od nieruchomości
 • Termin wpłaty III raty podatku rolnego
 • Termin wpłaty III raty podatku leśnego

20 września2018

 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze)

25 września2018

 • Termin wpłaty VAT za sierpień 2018 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7
 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za sierpień 2018 r.

październik 2018

22 października2018

 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg, będąca małym podatnikiem lub rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, która wybrała kwartalny sposób wpłacania zaliczek)

25 października2018

 • Termin wpłaty VAT za wrzesień 2018 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7
 • Termin wpłaty VAT za III kwartał 2018 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7K
 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień 2018 r.

31 października2018

 • Termin zapłaty IV raty składki KRUS

listopad 2018

01 listopada2018

 • WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

15 listopada2018

 • Termin wpłaty IV raty podatku od nieruchomości
 • Termin wpłaty IV raty podatku rolnego
 • Termin wpłaty IV raty podatku leśnego

20 listopada2018

 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze)

26 listopada2018

 • Termin wpłaty VAT za październik 2018 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7
 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za październik 2018 r.

grudzień 2018

20 grudnia2018

 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze)

24 grudnia2018

 • WIGILIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

25 grudnia2018

 • I DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

26 grudnia2018

 • II DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

27 grudnia2018

 • Termin wpłaty VAT za listopad 2018 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7
 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za listopad 2018 r.

31 grudnia2018

 • Termin złożenia w ARiMR „Spisu stanu stada bydła albo owiec, albo kóz” oraz „Spisu stanu stada świń”

styczeń 2019

01 stycznia2019

 • Nowy Rok
 • Nowy Rok

15 stycznia2019

 • Deklaracja na podatek rolny
 • Deklaracja na podatek leśny

25 stycznia2019

 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za grudzień 2018 r.
 • Terminy zapłaty VAT za grudzień 2018 r.

31 stycznia2019

 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za I kwartał 2019 r.

luty 2019

15 lutego2019

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • Termin płatności I raty podatku od środków transportu

25 lutego2019

 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za styczeń 2019 r.
 • Terminy zapłaty VAT za styczeń 2019 r.

marzec 2019

15 marca2019

 • I rata podatku od nieruchomości

25 marca2019

 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty 2019 r.
 • Terminy zapłaty VAT za luty 2019 r.

kwiecień 2019

01 kwietnia2019

 • Trzeba przekazać elektronicznie:
  • urzędowi skarbowemu zeznanie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz poinformowanie w zeznaniu o rezygnacji z ustalania w 2019 r. różnic kursowych metodą bilansową
  • urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R.
 • 1 kwietnia 2019 r.

  Trzeba:

  • zgłosić do ZUS dane za 2018 rok o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA);
  • przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą;
  • zapłacić roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 rok;
  • zapłacić roczną opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe za 2019 rok;
  • dokonać rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 rok
  • dokonać rozliczenia  z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2018 rok.

30 kwietnia2019

 • Zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38
 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2019 r.

maj 2019

15 maja2019

 • II rata podatku od nieruchomości
 • 15.05 – upływa termin na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i dopłaty obszarowe z PROW przez aplikacji ARiMR eWniosekPlus
 • termin zapłaty II raty podatku rolnego do urzędu gminy

czerwiec 2019

25 czerwca2019

 • termin złożenia wniosku do ARiMR o dopłaty do materiału siewnego

lipiec 2019

31 lipca2019

 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2019 r.
 • termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS za III kwartał

wrzesień 2019

15 września2019

 • III rata podatku od nieruchomości
 • termin zapłaty III raty podatku rolnego do urzędu gminy

październik 2019

31 października2019

 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2019 r.
 • termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS za IV kwartał

listopad 2019

15 listopada2019

 • IV rata podatku od nieruchomości
 • termin zapłaty IV raty podatku rolnego do urzędu gminy

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel