Fachowe doradztwo z zakresu
prawa, upraw i hodowli

Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2019

01 stycznia2019

 • Nowy Rok
 • Nowy Rok

15 stycznia2019

 • Deklaracja na podatek rolny
 • Deklaracja na podatek leśny

25 stycznia2019

 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za grudzień 2018 r.
 • Terminy zapłaty VAT za grudzień 2018 r.

31 stycznia2019

 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za I kwartał 2019 r.

luty 2019

15 lutego2019

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • Termin płatności I raty podatku od środków transportu

25 lutego2019

 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za styczeń 2019 r.
 • Terminy zapłaty VAT za styczeń 2019 r.

marzec 2019

15 marca2019

 • I rata podatku od nieruchomości

25 marca2019

 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty 2019 r.
 • Terminy zapłaty VAT za luty 2019 r.

kwiecień 2019

01 kwietnia2019

 • Trzeba przekazać elektronicznie:
  • urzędowi skarbowemu zeznanie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz poinformowanie w zeznaniu o rezygnacji z ustalania w 2019 r. różnic kursowych metodą bilansową
  • urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R.
 • 1 kwietnia 2019 r.

  Trzeba:

  • zgłosić do ZUS dane za 2018 rok o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA);
  • przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą;
  • zapłacić roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 rok;
  • zapłacić roczną opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe za 2019 rok;
  • dokonać rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 rok
  • dokonać rozliczenia  z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2018 rok.

30 kwietnia2019

 • Zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38
 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2019 r.

maj 2019

15 maja2019

 • II rata podatku od nieruchomości
 • 15.05 – upływa termin na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i dopłaty obszarowe z PROW przez aplikacji ARiMR eWniosekPlus
 • termin zapłaty II raty podatku rolnego do urzędu gminy

czerwiec 2019

25 czerwca2019

 • termin złożenia wniosku do ARiMR o dopłaty do materiału siewnego

lipiec 2019

31 lipca2019

 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2019 r.
 • termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS za III kwartał

wrzesień 2019

15 września2019

 • III rata podatku od nieruchomości
 • termin zapłaty III raty podatku rolnego do urzędu gminy

październik 2019

31 października2019

 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2019 r.
 • termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS za IV kwartał

listopad 2019

15 listopada2019

 • IV rata podatku od nieruchomości
 • termin zapłaty IV raty podatku rolnego do urzędu gminy

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel