Fachowe doradztwo z zakresu
prawa, upraw i hodowli

Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2019

01 stycznia2019

 • Nowy Rok

15 stycznia2019

 • Deklaracja na podatek rolny
 • Deklaracja na podatek leśny

25 stycznia2019

 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za grudzień 2018 r.
 • Terminy zapłaty VAT za grudzień 2018 r.

luty 2019

15 lutego2019

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • Termin płatności I raty podatku od środków transportu

25 lutego2019

 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za styczeń 2019 r.
 • Terminy zapłaty VAT za styczeń 2019 r.

marzec 2019

25 marca2019

 • Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty 2019 r.
 • Terminy zapłaty VAT za luty 2019 r.

kwiecień 2019

01 kwietnia2019

 • Trzeba przekazać elektronicznie:
  • urzędowi skarbowemu zeznanie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz poinformowanie w zeznaniu o rezygnacji z ustalania w 2019 r. różnic kursowych metodą bilansową
  • urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R.
 • 1 kwietnia 2019 r.

  Trzeba:

  • zgłosić do ZUS dane za 2018 rok o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA);
  • przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą;
  • zapłacić roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 rok;
  • zapłacić roczną opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe za 2019 rok;
  • dokonać rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 rok
  • dokonać rozliczenia  z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2018 rok.

30 kwietnia2019

 • Zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38

maj 2019

15 maja2019

 • 15.05 – upływa termin na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i dopłaty obszarowe z PROW przez aplikacji ARiMR eWniosekPlus

czerwiec 2019

25 czerwca2019

 • termin złożenia wniosku do ARiMR o dopłaty do materiału siewnego

styczeń 2020

01 stycznia2020

 • Nowy Rok
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

31 stycznia2020

 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za I kwartał 2020 r.
 • Ostatni dzień na opłacenie stawki KRUS za I kwartał 2020

luty 2020

01 lutego2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF

03 lutego2020

 • Start przyjmowania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

27 lutego2020

 • ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dotacje na tzw. duże przetwórstwo

marzec 2020

01 marca2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar d
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF
 • Od 1 marca 2020 r. zwaloryzowana kwota emerytury podstawowej wynosi 972,40 zł

02 marca2020

 • Złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2019 rok, czyli PIT-28
 • Przekazać do ZUS informację o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2019 roku
 • Przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2020 rok – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą

05 marca2020

 • Złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty

15 marca2020

 • I rata podatku od nieruchomości
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa
 • Start naboru wniosków: Działanie „Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne”
 • Start naboru wniosków: Działanie „Rolnictwo ekologiczne”
 • Start naboru wniosków: Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”
 • Start naboru wniosków: Działanie „Dobrostan zwierząt”

31 marca2020

 • Trzeba sporządzić informację do ZUS o pracownikach zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA) za 2019 r.

kwiecień 2020

30 kwietnia2020

 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2020 r.

maj 2020

01 maja2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”
 • Start naboru wniosków: Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

15 maja2020

 • II rata podatku od nieruchomości
 • Termin zapłaty II raty podatku rolnego do urzędu gminy

20 maja2020

 • Graniczna data na zużycie zapasów chlorotalonilu

czerwiec 2020

01 czerwca2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – wsparcie na zalesienie

lipiec 2020

01 lipca2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”

31 lipca2020

 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2020 r.
 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS za III kwartał

sierpień 2020

03 sierpnia2020

 • Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r. Wnioski od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.

wrzesień 2020

01 września2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”
 • Ostatni nabór wniosków: Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej przetwarzania
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”

15 września2020

 • III rata podatku od nieruchomości
 • Termin zapłaty III raty podatku rolnego do urzędu gminy

październik 2020

01 października2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie
 • Start naboru wniosków: Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

31 października2020

 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2020 r.
 • Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS za IV kwartał

listopad 2020

01 listopada2020

 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”
 • Start naboru wniosków: Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

15 listopada2020

 • IV rata podatku od nieruchomości
 • Termin zapłaty IV raty podatku rolnego do urzędu gminy

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy