Fachowe doradztwo z zakresu
prawa, upraw i hodowli

Pobierz bezpłatnie ebook »

Agrotechnika Czytaj więcej »

Przeciętnemu zjadaczowi jabłek owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella) kojarzy się z robaczywymi owocami. Natomiast dla producentów jabłek jest...

Bobowate drobnonasienne należą do cennych roślin pastewnych dostarczających wysokobiałkowej paszy objętościowej dla przeżuwaczy. Zbierane we...

Nawozy mają najwyższą plonotwórczą efektywność spośród wszystkich czynników wpływających na intensyfikację produkcji rolnej. W Polsce wynosi ona od...

Środki unijne i krajoweCzytaj więcej »

Pytanie: Planuję założyć małą stadninę koni. Jaką rasę koni mam wybrać, aby dostać maksymalne dotacje i dopłaty?

Pytanie: Zajmuję się hodowlą ślimaków od trzech lat i mam pytanie czy istnieją możliwości pozyskania środków pieniężnych na rozwinięcie tego typu działalności?

Pytanie: Planuję założyć małą stadninę koni. Jaką rasę koni mam wybrać, aby dostać maksymalne dotacje i dopłaty?

Nieruchomości rolneCzytaj więcej »

Pytanie: Rolnik ryczałtowiec wynajmuje bezumownie nieruchomość firmie energetycznej. Czy musi zapłacić VAT od wynagrodzenia za ten wynajem?

Sposób zasiedzenia nieruchomości jest regulowany przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc). Każdy zainteresowany może zgłosić wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności (art. 609 § 1 kpc). Stwierdzenie zasiedzenia odbywa się w tzw. trybie nieprocesowym (sygnatura Ns).

Zdarza się, że w księgach wieczystych pojawiają się błędy. Przykładowo syn przejął gospodarstwo ojca, po czym okazało się, że w księdze wieczystej imię ojca było błędne. W tym artykule wyjaśniamy, jak usuwać błędy w księdze wieczystej.

Rolnicy, którzy chcą otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinni złożyć w tym celu wniosek w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. Do wniosku należy dołączyć faktury zakupu oleju napędowego lub ich potwierdzone kopie.

Zainteresowanie zakupem sprzętu rolnego za zagranicą z roku na rok wzrasta. Gdy zakup dotyczy ciągników rolniczych, transakcja może odbywać się poza granicami kraju, jak również przeprowadzić ją można z pomocą pośredników w polskich komisach. Jednak rolnik często nie jest informowany o obowiązkach podatkowych związanych z zakupem, szczególnie o kwocie VAT, jaką będzie musiał zapłacić w Polsce.

Pytanie: Mam 64 lata, pracuję zawodowo od 1973 roku. W latach 1973–1997 byłem ubezpieczony w ZUS. Następnie kupiłem gospodarstwo i od 1998 roku jestem ubezpieczony w KRUS. Wkrótce chciałbym przejść na emeryturę. Czy mogę jednocześnie otrzymywać emeryturę z ZUS i KRUS? Ponadto w KRUS powiedziano mi, że abym otrzymywał emeryturę z KRUS, muszę mieć 25-letni staż ubezpieczeniowy w KRUS. Czy to prawda i czy w związku z tym będę musiał jeszcze 5 lat odprowadzać składki?

Hodowla zwierzątCzytaj więcej »

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z wieloma zagrożeniami. Mogą one pochodzić z różnych źródeł – w tym od zwierząt gospodarskich. Znajomość dobrych i bezpiecznych praktyk pozwala zminimalizować ewentualne zagrożenia związane z ich obsługą. Dlatego w tym artykule przedstawiamy sposoby postępowania ze zwierzętami gospodarskimi, które zapewnią bezpieczeństwo Tobie i Twoim pracownikom.

Zwierzyna żyjąca na wolności może wyrządzić rolnikom wiele szkód. Powszechnie spotyka się sytuacje, kiedy pod osłoną nocy zwierzyna leśna czyni swoim łupem zwierzęta hodowlane znajdujące się w przydomowych zagrodach bądź też niszczy płody rolne. Czy rolnik, który został poszkodowany przez działania dzikich zwierząt może dochodzić odszkodowania? Jeśli tak, to od kogo?

Pytanie: Zajmuję się hodowlą ślimaków od trzech lat i mam pytanie czy istnieją możliwości pozyskania środków pieniężnych na rozwinięcie tego typu działalności?

DokumentacjaCzytaj więcej »

Jeżeli chcesz wypowiedzieć umowę OC rolnika, musisz pamiętać, że polisa z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest obowiązkowa. Do wypowiedzenia umowy może dojść najpóźniej na dzień przed upływem poprzedniego 12-miesięcznego okresu, na jaki umowy została zawarta. Jeżeli zatem zbliża się koniec okresu, na jaki zawarliśmy umowę, nie zwlekaj z decyzją o jej wypowiedzeniu, ponieważ taka umowa automatycznie przedłuża się na kolejne 12 miesięcy.  

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Faktura zawiera zryczałtowany zwrot VAT.Faktury należy przechowywać w kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Oświadczenie o wysokości podatku należnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest zgłoszeniem, które rolnik lub jego domownik musi składać, by opłacać składki do KRUS. Muszą je złożyć rolnicy prowadzący działalność gospodarczą do 31 maja każdego roku. Jeżeli tego nie zrobią, stracą prawo do ubezpieczenia w KRUS.

Pytanie: Czy dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo nabycia dzierżawionej nieruchomości w przypadku wystawienia jej na licytację komorniczą? Jak przebiega procedura nabycia tej nieruchomości? Czy istnieje inna możliwość nabycia tych gruntów?

Pytanie: Czy obecnie istnieje możliwość sprzedaży nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego? Kto obecnie może nabyć nieruchomość rolną, która jest objęta egzekucją komorniczą?

Nowe przepisy dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi dopuszczają przeniesienie gospodarstwa rolnego w drodze umowy dożywocia na osobę bliską, nieposiadającą kwalifikacji rolniczych, ponieważ osoby bliskie zostały wyłączone spod rygoru ustawy.

Współpraca z kontrahentamiCzytaj więcej »

Rolnicy, którzy sprzedają płody ze swoich gospodarstw często zawierają umowy kontraktacji. Można się spodziewać, że takich umów będziemy zawierać coraz więcej. Jak zawrzeć korzystną dla siebie umowę? Na jakie zapisy zwracać szczególną uwagę, aby nie stracić? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Pytanie: Niedawno usłyszałem o obowiązku zawierania umów na dostawę produktów rolnych. Czy mogliby Państwo wytłumaczyć, kto musi zawierać takie umowy, jakie produkty obejmuje ta umowa? Czy muszę zawierać umowę dostawy, jeżeli na przykład sprzedam cielaka sąsiadowi lub rzeźni?

Ważne wydarzenia

Opinie użytkowników

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel